INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL SVØMMERE I KONKURRENCEAFDELINGEN

 
Du er nu den lykkelige forældre til en konkurrencesvømmer.
Det betyder bl.a., at du snart vil stifte bekendtskab med begreber som PR (Personlig Rekord) og nåletider. Du vil opdage at mere og mere af dit barns tid er fokuseret på svømningen og de sociale arrangementer, der laves for K-hold, opleve hvordan dit barn udvikler sig, ikke kun svømmeteknisk, får mere energi, stråler af tilfredshed og det vigtigste: deltager i stævner. Stævner, hvor man får målt sine tider, hvor PR registreres, hvor man er sammen med andre svømmeklubber, hvor man konkurrerer mod andre, men mest mod sig selv. For det altafgørende er tiden, tiden og tiden.
 
Kan man sætte PR?
Du finder ud af præcist, hvor vigtigt PR er, første gang du hører stoltheden i dit barns stemme, når det eftertragtede mål er nået. Stævnerne er alfa og omega for svømmerne, og de arrangerer ikke sig selv.
Alt det arbejde, der ligger i at arrangere et stævne, udføres af frivillige forældre. Forældre som dig, der gør sit for at støtte. Støtte fra forældre betyder meget – også for dit barn.
 
Der bliver selvfølgelig også brug for at trække på dig til kørsel frem og tilbage til stævnerne og træningslejre.
Bag om dette sidder konkurrenceudvalget, der holder øje med hvilke stævner, der afholdes hvor og hvornår, laver tilmeldingspapirer til svømmerne, sørger for at tilmeldingen og betalingen kommer rettidigt af sted til arrangørerne, koordinerer transport, opdaterer og holder styr på svømmernes tider, PR og skaffer officials og mange andre ting.
Konkurrenceudvalget udmærker sig ved at være en samling af frivillige forældre, der har valgt at bruge noget af deres sparsomme fritid på at bakke op om svømmerne.
 
Der er to budskaber her:
For det første, jo flere frivillige konkurrenceudvalget kan trække på til de forskellige stævneopgaver, jo nemmere og bedre bliver det for alle. Bedre for svømmerne for uden forældrenes indsats kan SSK ikke have en konkurrenceafdeling. Lettere for dig som forældre, fordi det ikke er dig, der skal trækkes på hver gang. Derfor er det også forventningen, at du bidrager med det, du kan.
 
For det andet, hvis du har spørgsmål, så stil dem! Vi har alle været usikre på, hvordan man tager tid eller hvilke opgaver man kan bidrage med. Du er altid velkommen til at kontakte konkurrenceudvalget. Du kan finde medlemmerne på hjemmesiden. Hvis der mangler information, kan du være sikker på, at det ikke er ond vilje, snarere tidsnød.
 
Får du på et tidspunkt lyst til at være med i konkurrenceudvalget, er du mere end velkommen. Eneste kvalifikation er, at du har lysten til at bakke op om dit barns sport.
 
Velkommen ☺
 

PRAKTISKE INFORMATIONER FOR K/T-HOLDET

Indbydelser og Information:
Alle indbydelser og information får I på mail og stævneindbydelser vil også være tilgængelige på hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at svømmeklubben har jeres rigtige mail adresse eller måske flere, så I er sikre på at se de meddelelser vi sender. I vil modtage information og indbydelser, der er relevante for jeres barn.
 

Stævne tilmelding:

Stævnetilmeldinger foregår via link på SSK hjemmeside. Der er også et link, hvor man kan se hvem der har tilmeldt sig. Det er meget vigtigt at overholde tilmeldingsfristen – ellers kommer Jeres barn ikke med.
Øvrige tilmeldinger til træningslejrer osv. foregår også via SSK hjemmeside.
 

Hvad er en holdleder?

Konkurrenceholdet har brug for hjælp fra forældre, der vil tage med til stævner og fungere som holdleder. Holdlederfunktionen er en praktisk funktion, hvor de vigtigste opgaver er:
Få alle svømmere, sikkert med ud og hjem fra stævnet
Være kontaktperson og kørselsansvarlig for forældre og børn
Være bindeled mellem stævnearrangører og SSK
Sørge for at trænerne får arbejdsro, så de kan koncentrere sig om svømmere, der er i vandet, eller som skal evalueres efter et løb.
 

Som holdleder består dine opgaver minimum i følgende:

Før afgang:

Kom i god tid og kryds svømmerne af. Koordination af transporten (hvem kører – og med hvilke svømmere). Evt. afbud skal meldes til holdlederen. Dette gælder også egentransport.
Sikre at alle stævnekasser fra klublokalet kommer med.
Sørge for at frugtkassen bliver medbragt, og indkøb af frugt m.m. (f.eks. æbler, pærer, bananer, saltstænger, peanuts, rosiner og müslibarer).
 

Ved stævnet:

Deltage ved holdledermødet/møderne og referere til trænere/svømmere/svømmeudvalg
Hente programmer i klubkassen når disse er klar og overstrege alle SSK starter i programmet
Have overblik og sikre at svømmere bliver sendt til opvarmning inden deres individuelle løb samt sikre at de får spist og drukket og kommer til frokost hvor det passer bedst i forhold til den enkelte svømmer
Assistere trænerne i forhold til de enkelte svømmere alt afhængig af svømmernes alder og individuelle behov
Holde styr på og uddele eventuelle madbilletter.
 
Ved overnatning skal holdleder have styr på lokalitet: Hvilket lokale, hvordan skal lokalet afleveres og hvornår (hvordan skal inventaret stå), hvor kan bagagen placeres inden afrejse på afrejsedagen
Hygge om svømmerne og sikre alle har det godt.
 

Efter stævnet og hjemkomst:

Efter stævnet skal alle svømmere krydses af og det skal sikres at alle kommer i de rigtige biler og kommer med hjem.
Holdleder er den sidste der forlader stævnet fra SSK
Ved hjemkomst (Solrød Idrætscenter) sikrer sig, at alle (specielt de yngste) bliver hentet/har kontaktet hjemmet, så vi ikke har nogen efterladt alene
 

Kompensation for udgifter til stævne:

Bestyrelsen har besluttet at der ikke ydes kompensation til kørsel til stævner
  

Hvad er en official:

Her en kort beskrivelse af de enkelte officialfunktioner, som Solrød Svømmeklub skal stille med til hvert stævne;
Modul 1 – Tidtager – som alle starter med: Tidtageren er den vigtigste official for svømmeren, da det er han/hun, der tager tid på svømmeren. Tidtagerne sørger også for at guide svømmere til en korrekt start. Alle kan blive tidtager, da det ikke forudsætter nogen form for kendskab til svømning.
Modul 2 – Bane-, vende- og måldommer: Disse sørger for at kontrollere det, der foregår i bassinet er i henhold til FINA´s svømmeregler.
Derfor er det meget vigtigt, at forældre uddanner sig til official.
Det er meget vigtigt, at man som forældre er engageret i Solrød Svømmeklub, når ens barn er konkurrencesvømmer. Vi kan ikke deltage til stævner hvis der ikke er officials i klubben. Derfor skal minimum én forælder være uddannet official.
 

Gode råd ved stævner:

Giv svømmerne en stor fornuftig madpakke med f.eks. pastasalat, grovboller, frugt og grønt, grovkiks, kakaoskummetmælk, juice, lidt ren chokolade. Ingen sodavand, slik og fyldt chokolade under stævnet!
Kørsel:
Der laves en køreliste til hvert stævne, hvoraf det fremgår, hvem der skal køre til og fra stævnet, samt hvem, der er med som træner, holdleder og official. Lommepenge er stort set kun til evt. en lille slikpose til hjemturen.
Svømmediscipliner:
Bryst: Brystsvømning
Fly: Butterfly
Ryg: Rygsvømning
Medley: eks l00m medley: 25m fly, 25m ryg, 25m bryst og 25m Crawl
Fri: for det meste Crawl men det er frit hvilken stilart man bruger
Holdkap: Stævneudvalget tilmelder og træneren sætter holdet.
Det er trænerne der tilmelder svømmerne til stævner.
 

Påklædning:

Badetøj selvfølgelig og en badehætte er en god ide dels pga. mindre modstand i vandet og for at skåne håret. Når man ikke svømmer skal man have tørt tøj på (undertøj, T-shirts og shorts tørre sko og evt. sokker). Hvis man har købt en klubdragt, forventer klubben at svømmerne bruger denne så meget som muligt, når de deltager til stævner eller er på lejr.
Stævne niveau:
Begynder stævnerne er gode hvis man er helt nybegynder, da man ikke her går så højt op i om alt er helt perfekt, og man må helst ikke have opnået talentnål. Træneren planlægger sammen med hver enkelt svømmer, hvilke stævner og discipliner der svømmes.
Træningslejre i skoleferierne:
Der vil så vidt det er muligt, være træningslejr i skolernes efterårsferie, vinterferie og påskeferie.
 

Træningslejre

Før afgang og ved hjemrejse:

Sikre at alle har de nødvendige ting med til den pågældende tur. F.eks.: pas, sygesikringsbeviser, forsikringsbeviser og kopier heraf, nødvendig medicin, telefonnumre på alle svømmeres forældre mm.
Sikre at alle svømmere kommer med – eller man har modtaget afbud fra de der ikke er til stede
Sørge for at frugtkassen bliver medbragt, og indkøb af frugt m.m. (f.eks. æbler, pærer, bananer, saltstænger, peanuts, rosiner og müslibarer).
Sikre at alle får deres ting med hjem (tjek af svømmehal, værelser og andre opholdssteder før afrejse)
Sørge for at der er forplejning under hjemrejsen, hvis transporten er lang
Holder styr på alle under hjemrejsen i samarbejde med trænerteamet
Ved hjemkomst (Solrød Idrætscenter) sikrer sig, at alle bliver hentet/har kontaktet hjemmet, så vi ikke har nogen efterladt alene

 

Under træningslejren:

Sørge for det praktiske under træningslejren (sikre at alle har det godt, kommer i seng og op til aftalte tider). Få købt ind til mellemmåltider
Koordinere og stå for alle mellemmåltider afstemt i forhold til trænings- og spisetider. Sikre at svømmerne får et mellemmåltid senest en ½ time efter hvert træningspas, hvis spisningen ikke er påbegyndt indenfor en halv time efter svømningen
Assistere trænerne i forhold til de enkelte svømmere alt afhængig af svømmernes alder og individuelle behov
Stå for udflugter og andre arrangementer udenfor træningstiderne ? Sørge for at svømmerne ikke færdes alene ved udlandsrejser
Holde styr på lokalitet: Hvilket lokale, hvordan skal lokalet afleveres og hvornår (hvordan skal inventaret stå), hvor kan bagagen placeres inden afrejse på afrejsedagen
Hygge om svømmerne og sikre alle har det godt
 
 

Hjemmesiden:

I kan finde flere oplysninger på SSK hjemmeside: